• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rynek obligacji a rynek akcji: porównanie inwestycji.

Wiele osób nienagannie wie co to są środki masowego przekazu. Niemniej jednak czego tak w samej rzeczy dostarczają nam media? Czy wiadomości oraz zdarzenia są zawsze prezentowane sumiennie a wiadomości wypróbowane. Skąd możemy wiedzie czy media nas nie okłamują? Są różnego rodzaju środki masowego przekazu. Media publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się z reguły z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Media publiczne z reguły i utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, niemniej jednak również z reklam. Media dzielimy też na prasę, radio oraz telewizję a także witryny typu ANCHOR. Media dzielimy także na nowatorskie media oraz stare środki masowego przekazu. Nie każdy też zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. Wielokrotnie to na bazie mediów i informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają duży wpływ na nas, odbiorców. I często to wykorzystują. Wobec tego kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o media.

1. Kliknij i zobacz

2. Sprawdź tutaj

Gospodarka cyfrowa i jej wpływ na tradycyjne branże.

Categories: Biznes

Comments are closed.